Тема:

Анкета користувача мережі Internet

Категория:

.
Талон користувача
Послуга
Е-mail: __________@nauu.kiev.uaІнтернетPentex
Логін
Пароль
Анкета користувача
Реєстраційний номер: __________
Прізвище _______________ Ім’я __________ По - батькові _____________________
Посада______________
Служба: _____________________________________________________________________
Логін на Інтернет __________; на Pentex____________; на поштову скриньку ___________.
для відділів підпорядкованих безпосередньо ректорату вказується назва відділу

Місце розташування: корпус № __ кімната № ____ телефон 3___
ІР-адреса: 10.__. 0.___ , Ім’я комп’ютера ______________
Адреса персональної електронної поштової скриньки ______________@nauu.kiev.ua
Адреса службової електронної поштової скриньки _________________@twin.nauu.kiev.ua
Опер. сист. комп’ютера (потрібне підкреслити) Win 95, Win 98, Win Me, Win NT, Win 2000, Win XP

Правила користування та вимоги до користувача:
1. Користуватись комп’ютерною мережею НАУ виключно для здійснення освітніх, наукових або адміністративних функцій.
2. Дотримуватись правил використання електронної пошти, Iнтернет та файлового сервера НАУ.
3. Користувачі несуть повну відповідальність за дії осіб, котрі мають доступ до комп’ютера, підключеного до мережі НАУ.
4. Заборонено без узгодження із Адміністратором змінювати мережеве ім’я, ІР-адресу комп’ютера, а також користуватись ІР-адресами сторонніх осіб.
5. Користувач несе відповідальність за дії, що можуть спричинити пошкодження або знищення інформації на файловому сервері НАУ (зараження її комп’ютерними вірусами тощо).

З вимогами ознайомлений, зобов’язуюсь їх виконувати. ___________________________
підпис користувача

Доступ до групової папки служби (відділу) дозволяю ___________________________
підпис керівника служби (відділу, лабораторії)

Підключення дозволяю
_____________________ /заступник проректора з інформатизації В.М.Теплюк/
Дата _____,_______________, 200_ р.
АнкетаПодклобн.doc
Все документы   По автору   По категории   По дополнительному имени   Состояние рецензирования   Справка