Тема:

Правила користування мережею Інтернет

Категория:

.
Правила користування мережею Інтернет

Підключення локальної мережі університету до всесвітньої мережі Internet було здійснене для покращення інформаційного обміну з провідними навчальними закладами Світу шляхом використання сервісів мережі Internet на зразок Email, WWW, FTP, ...
Кількість користувачів локальної мережі Національного аграрного університету постійно зростає У той же час пропускна спроможність зовнішнього каналу залишається незмінною, і це часто призводить до його перевантаження. Виходячи з усіх вищезгаданих умов, Інформаційним центром НАУ встановило основні правила підключення та користування ресурсами мережі Internet.
1. Ресурси мережі Internet повинні використовуватися виключно з освітньою та науковою метою . Прокачування великих обсягiв інформації, що не має беспосереднього відношення до наукових цілей,є порушенням правил користування ресурсами мережі Internet, особливо це стосується XXX трафіку. У випадку неодноразового порушення користувач буде автоматично відключений від мережі Internet з подальшим повідомленням керівництву університету.
2. Розсилка інформації електронною поштою великій кількості отримувачів, що не є зацікавленими в її отриманні, або, іншими словами, електронний SPAM також є порушенням правил користування Internet. За неодноразового порушення можливе блокування E-mail адреси і відключення від мережі комп'ютера спамера.
3. Відправка електронною поштою наукових робіт, статей для публікацій або іншої інформації, що може становити державну таємницю, без попереднього узгодження з відділом захисту наукових приоритетів університету заборонена.
4. Для реєстрації в Internet нового комп'ютера, підключеного до локальної мережі університету, необхідно мати IP адресу, отримання якої потрiбно узгодити з адміністратором мережі факультету. Забороняється самостійне встановлення IP адреси, оскiльки використання IP, що зайнята іншим комп'ютером, призводить до непрацездатності обох комп'ютерів у мережі, а у випадку встановлення IP шлюза - до непрацездатності всього мережевого сегменту.

При порушенні можливе повне відключення зазначеного комп'ютера від мережі та блокування E-mail адреси користувача.
5. Забороняється підключення до комп'ютерної мережі НАУ окремих комп'ютерів та локальних комп'ютерних мереж організацій, розміщених на території університету, без поперднього укладання письмової угоди з керівництвом університету.
6. Встановлення вхідних модемних ліній без попереднього узгодження з НІЦКТ НАУ забороняється. У випадку необхідності роботи з електронною поштою вдома для співробітникив університету існує можливість підключення в режимі offline через вхідні телефонні лінії НІЦКТ
7. Кожен факультет може підтримувати свій власний WWW (FTP) сервер. Якщо пропускна спроможність каналу, по якому факультет підключений до локальної мережі університету, недостатня для нормальної роботи WWW/FTP сервера, або за інших причин, є можливою організація WWW/FTP сервера на базі НІЦКТ. Незалежно від реалізації, забороняється розміщення на WWW/FTP серверах файлів порнографічного характеру, матеріалів, що зневажають особу або становлять державну таємницю, незаконне розповсюдження програмного забезпечення, що підпадає під Copyright, а також використання електронних послуг в діях, що порушують чинне законодавство України.
8. Користувач зобов'язаний не передавати поштову адресу або www-сторінку користувачам із країн, які підтримують міжнародний тероризм. Користувач не має права використовувати послуги www-сервісів та електронної пошти Університету для створення атомної, хімічної, бактеріологічної зброї та іншіх засобів масового знищення.

Все документы   По автору   По категории   По дополнительному имени   Состояние рецензирования   Справка